Faseverschuiving_vergelijking

Faseverschuiving

De faseverschuiving geeft aan hoe lang warmte erover doet om door een materiaal te gaan. Faseverschuiving is de tijd tussen de warmtepiek buiten en de warmtepiek binnen uitgedrukt in uren. Deze waarde is onder andere afhankelijk van de isolatiedikte, warmteopslagcapaciteit en de dichtheid van het isolatiemateriaal.


Faseverschuiving


Hoe bereken je de faseverschuiving van een isolatiemateriaal?

De faseverschuiving kan berekend worden met de volgende formule:

  • Dikte isolatie (m) x massa isolatiemateriaal (kg/m³) x warmteopslagcapaciteit (J/kg.K) / U-waarde (W/m²K)
  • U-waarde = Lambdawaarde
    Wat is Lambdawaarde? De Lambdawaarde (λ) is een van de meest gebruikte waarde bij isolatiematerialen. Het wordt ook wel thermische geleidbaarheid of warmtegeleidingscoëfficiënt genoemd. Het zegt iets..
    (W/m.K) / dikte isolatie (m)


Rekenvoorbeeld: 14 cm houtwol isolatie

Lambawaarde = 0,036 W/m.K

Warmteopslagcapaciteit = 2100 J/kg.K

Volumieke massa = 50 kg/m³

U = 0,036 W/m.K / 0,14 m = 0,257 W/m²K

Faseverschuiving = 0,14 m x 50 kg/m³ x 2100 J/kg.K : 0,257 W/m²K = 57167 s = 15,88 u

Hendrik
Door

Hendrik

op 12 Jul 2024

Wat voor effect heeft deze faseverschuiving als de binnentemperatuur overdag op 20˚ C wordt gehouden?

Reactie plaatsen